hoi

1e generatie

In 1929 heeft de overgroot opa van Jan, ook een Jan Saarloos, het bedrijf op ‘de Vischplaat’ overgenomen van zijn oom, Dhr. Rombouts. Het was in die tijd een volledige akkerbouwbedrijf. In de loop van de is het bedrijf overgeschakeld naar een gemengd bedrijf met akkerbouw en melkvee. Al het werk op het land werd toen verricht met paarden en mankracht. Overgroot opa is twee keer getrouwd geweest en uit deze huwelijken zijn 6 zonen en 6 dochters geboren.

vischplaat-foto-uit-1963

2e generatie

De Opa van Jan, weer een Jan Saarloos wilde ook graag, in de provincie Utrecht samen met zijn vrouw Nettie, een boerderijtje kopen. Ze waren woonachtig in Westbroek samen met hun dochtertje. Opa was werkzaam in de aanleg van melkmachines, maar voelde toch meer voor het boerenbestaan. Zijn vader ging voor hem een boerderij bekijken, maar die beviel hem zo goed dat hij het boerderijtje voor zichzelf heeft gekocht. Tegen zijn zoon zei hij: ‘Gaan jullie maar naar de polder, ik ga naar de wal.’ En zoals overgroot opa zei gebeurde het, Jan en Nettie kwam samen met hun dochter in 1959 wonen op ‘de Vischplaat’. Hier zijn ze na verloop van tijd volledig overgeschakeld naar een melkveebedrijf en hebben hier 4 kinderen grootgebracht, Nettie, Bep, Jan en Corrie.  

Brand

Op 26 juni 1972 is de boerderij volledig afgebrand. Opa draaide zelf stroom met behulp van een aggregaat. Op advies van de verzekering verlengde hij de uitlaat, dit bleek echter een fatale fout. Doordat de pijp telkens afkoelde, koekte de uitlaat aan de binnenkant langzaamaan dicht. En op 26 juni ging het mis doen de aggregaat werd gestart omdat oma de was moest doen.

Opa bracht net zijn kinderen naar school en de melk moest ook elke dag naar de vaste wal gebracht worden. Nettie, de oudste dochter zou op schoolreis gaan en had daarom een fototoestel bij zich. Bij het wegvaren zag één van de kinderen dat er rook uit het dak kwam. Het dak was van riet en door de vroege zomer zat de schuur helemaal vol met hooi. Het vee liep allemaal buiten, op zes pinken na. Deze zijn omgekomen. Door de brand raakte opa en oma alle persoonlijke bezittingen kwijt.

visplaat01

Melktank

Toen eind jaren 70 het melken in een melk tank verplicht werd, bleek het technisch niet meer mogelijk om de melk te vervoeren en over te pompen in de tankauto aan de wal. De melkkoeien zijn toen noodgedwongen verkocht. Opa en oma zijn toen begonnen met het inscharen van jongvee, paarden en het verkopen van hooi. Opa maaide ook voor Staatsbosbeheer.

Omdat intussen de techniek niet stil stond zagen we toch weer mogelijkheden om een nieuwe start te maken met melkvee. Er waren melktanks op de markt gekomen met verstevigde voor- en achterwanden en ze konden op een onderstel met wielen geplaatst worden zodat er mee gereden kon worden. Zo konden ze met een pont de melk afvoeren naar de wal. In 1981 zijn er toen een hele partij vaarskalveren aangekocht. Deze kwamen in de loop van 1983 aan de melk. Ook hebben ze een koppel melkkoeien gekocht van een stoppende melkveehouder. En sindsdien wordt er weer melk geproduceerd op ‘de Vischplaat’.  

3e generatie

In 1984 is de vader van Jan, natuurlijk ook een Jan Saarloos, getrouwd met Ellie en zijn na hun huwelijk op de polder komen wonen. Opa en Oma verhuisde toen naar de vaste wal, maar kwamen toen nog regelmatig een handje helpen.

Jan en Ellie kregen samen 2 kinderen, Jan en Petra. In die tijd hadden ze ook een koppel schapen, maar doordat in de lammertijd de kinderen regelmatig te laat op school  kwamen zijn de schapen verkocht.

jan-en-ellie

4e generatie

En na 32 jaar samen boeren is ook voor Jan en Ellie de tijd aangebroken om het stokje over te dragen aan hun zoon Jan Saarloos. De 4e Jan Saarloos op eiland ‘de Vischplaat’. Jan werkt al een aantal jaren in maatschap mee op het bedrijf en heeft enkele jaren aan de vaste wal gewoond. Hij wil het bedrijf graag voortzetten en woont sinds december 2016 samen met zijn vrouw Nancy op de boerderij.

Schotse hooglanders

In 1994 zijn de eerste Schotse Hooglanders gekocht. Omdat de Biesbosch intussen een Nationaal Park was geworden paste deze dieren goed binnen het bedrijf. Door aanfok en aankoop is de kudde inmiddels uitgegroeid tot ruim 150 stuks. Ze begrazen diverse polders die we pachten van Staatsbosbeheer. Het vlees verkopen we onder de naam “Biesboschvlees’ in vleespakketten.

Kamperen

Sinds 1961 kampeerde er regelmatig waterscoutinggroepen op “De Vischplaat”. Door de ligging is het eiland hier ook uitermate geschikt voor. Eind jaren 70 kwamen de eerste gezinnen voor een kampeerweekendje naar ‘De Vischplaat’. In de loop der jaren is de camping uitgegroeid tot een camping met enkele groepsterreinen en een kampeerveld voor mensen op zoek naar rust en stilte